اخبار و تازه ها
  • برگزاری پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
    پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران 11-9 آبان 1391 در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار خواهد شد
آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه